இவ்வுலகில் தன் அடியார்களை மன்னிப்பதில் இறைவனிடம் ஏதேனும் வரையறை உண்டா ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்தல் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம். நாள் :24 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

ஜமாஅத் தொழுகையில் அத்தஹியாத் இருப்பில் துஆ ?

ஜமாஅத் தொழுகையில் அத்தஹியாத் இருப்பில் துஆ செய்வதற்கு போதுமான நேரம் கிடைக்காதபோது என்ன செய்வது ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

 

ஸஜ்தாவின் உயர்வும் உன்னதமும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – மெளலவி ஷரீஃப் பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், எஸ்கேஎஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 05 மே 2016 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

வேலைப்பழுவினால் ஏற்படும் அதிக களைப்பு மற்றும் பகலின் கால அளவு அதிகரிக்குமானால் நோன்பாளிக்கான சட்டம் என்ன ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

வீடு-கடை போன்றவற்றை ஒத்திக்கு விடுவது மார்க்கத்தில் கூடுமா ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

கருத்தடை செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா ? (v)

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மக்கா-மதீனா பள்ளிகளில் இரவுத் தொழுகை (v)

ரமளானின் இறுதிப் பத்தில் முன்னிரவில் 21 ரக்க-அத் மற்றும் பின்னிரவில் 11 ரக்க-அத்தும் தொழுகை நடக்கும்போது, இஃதிகாஃப் இருப்பவர்கள் நிலை என்ன ? அவர்கள் எத்தனை ரக்க-அத்துக்கள் தொழுவது ?

இஸ்திஃபார் – தவ்பா ஓர் நினைவூட்டல் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி.

சுவனத்தின் வர்ணனைகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

சுவனத்தை தடை செய்யும் காரணிகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி ஸமீம் ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

சுவனத்திற்கு இட்டுச்செல்லும் காரணிகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் தஃவா நிலையம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

ஒழுக்கம் பற்றிய சில குறிப்புகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – தலைமையுரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

உம்ரா, ஹஜ் ஆகியவற்றை எத்தனை முறை செய்யலாம் ? ஓரிரு முறைகள் செய்வது போதுமானதில்லையா ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

பயண காலங்களில் சுன்னத் தொழுகை தொழுவது கட்டாயமா ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்