Home / ஜும்ஆ குத்பா / ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

இன்றைய அரசியலில் நமக்கான‌ வெற்றி (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா – 08 மார்ச் 2019 வெள்ளிக்கிழமை – ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், சவூதி அரேபியா.

மேலும் காண

மார்க்கக் கல்வியும் சமுதாயத்தின் நிலையும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர் : மவ்லவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், நாள் 22 பிப்ரவரி 2019 வெள்ளி, இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

மேலும் காண

சினிமா ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்:மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – 10 ஆகஸ்டு 2018 வெள்ளிக்கிழமை – ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், சவூதி அரேபியா.

மேலும் காண