Breaking News
Home / கையை உயர்த்துவது

கையை உயர்த்துவது

[ கேள்வி-பதில் ] தொழுகையில் கையை உயர்த்துவது தொடர்பான சட்டம் என்ன ?

நபி (ஸல்) அவர்கள் தொழுகையில் சூரத்துல் ஃபாத்திஹா ஓதி, ஆமீன் கூறி முடித்த பின்பு திருக்குரானின் நீண்ட அல்லது ஒரு சிறு அத்தியாயத்தை ஓதுவார்கள். ஓதி முடித்த பின்பு மூச்சு விடும் அளவிற்கு அமைதியாக இருந்துவிட்டு தொழுகையின் ஆரம்ப தக்பீருக்கு கைகளை உயர்த்தியது போன்று இரு கைகளையும் உயர்த்தி “அல்லாஹு அக்பர் ” என்று (தக்பீர்) கூறி ருகூஃஉ செய்வார்கள் [ அறிவிப்பவர் : இப்னு உமர் (ரழி) – ...

மேலும் காண