Home / தஹாவிய்யாஹ் / அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 16 (முடிவுரை)

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 16 (முடிவுரை)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா – நாள் : 31-03-2014 திங்கள்கிழமை இரவு – இடம் :, ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா..

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Check Also

அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 15

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *