Home / பொதுவானவை / [வகுப்பு: 3-4] ஹதீத் அல் ஆஹாத் (v)

[வகுப்பு: 3-4] ஹதீத் அல் ஆஹாத் (v)

வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள் : 28-4-2014 திங்கள்கிழமை – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Check Also

[ தொடர் : 05 ] இமாம் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் வரலாறு

இறுதியாக “தர்யிய்யா’ என்ற ஊரில் ஹிஜ்ரீ 1158 ஆம் ஆண்டு “அப்துர்ரஹ்மான் பின் சுவைலிம்’ “அஹ்மது பின் சுவைலிம் ” ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *