Home / இரவுத்தொழுகை / மக்கா-மதீனா பள்ளிகளில் இரவுத் தொழுகை (v)

மக்கா-மதீனா பள்ளிகளில் இரவுத் தொழுகை (v)

ரமளானின் இறுதிப் பத்தில் முன்னிரவில் 21 ரக்க-அத் மற்றும் பின்னிரவில் 11 ரக்க-அத்தும் தொழுகை நடக்கும்போது, இஃதிகாஃப் இருப்பவர்கள் நிலை என்ன ? அவர்கள் எத்தனை ரக்க-அத்துக்கள் தொழுவது ?

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Check Also

மனிதர்களை கண்ணியப்படுத்துங்கள் (v)

மவ்லவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *