Home / ஆடியோ / [1-3] முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் (v)

[1-3] முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் (v)

முத்தஆவின்களுக்கான தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 23-9-2017 சனிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.


Click to Download ஆடியோ: முத்தஆவின்களுக்கான மூன்று செய்திகள் 1-3.mp3

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Check Also

முஹர்ரம் – சுன்னத்தும் பித்அத்தும் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம், சவூதி அரேபியா ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *