Breaking News
Home / ஆடியோ / இஸ்லாமிய பார்வையில் பொழுதுபோக்கு (v)

இஸ்லாமிய பார்வையில் பொழுதுபோக்கு (v)

வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 05 அக்டோபர் 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Click to Download ஆடியோ: இஸ்லாமிய பார்வையில் பொழுதுபோக்கு.mp3

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *