Home / அறிவிப்புகள் / அமைதியை நோக்கி …. [ 26 ஜனவரி 2018]

அமைதியை நோக்கி …. [ 26 ஜனவரி 2018]

About ஃபக்ருத்தீன் இம்தாதி

Check Also

மறுமை வெற்றியே இலக்கு (v)

ரமளான் இரவு நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர் : மவ்லவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *