Home / ஆடியோ / தஃவா களத்தின் இன்றைய சூழலும் தேவையான ஒழுங்குகளும் (v)

தஃவா களத்தின் இன்றைய சூழலும் தேவையான ஒழுங்குகளும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 21 ஜூன் 2018 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Check Also

கப்ருகளை தரிசிக்கலாம் சில ஒழுங்குகளுடன் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – 14 மார்ச் 2019 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *