Home / பொதுவானவை / இன்று ஒரு தகவல்-12 [ பணிவின் வகைகள் 02 ]

இன்று ஒரு தகவல்-12 [ பணிவின் வகைகள் 02 ]

இன்று ஒரு தகவல்-12 [ பணிவின் வகைகள் 02 ]

மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் பிர்தவ்ஸி,

இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்,
ரிஸாலா அழைப்பு மையம், ஜுபைல்-RC

About அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி

Check Also

பணிவு எனும் பண்பு (வீடியோ)

பணிவு  என்னும் பண்பானது மனிதனிடத்திலே காணமுடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. ஒரு மனிதனின் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பணிவு அவசியமாகும். இத்தகைய ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *