Home / அகீதா / மவ்லவி பீஜெ-யின் வழிகேட்டிற்கான காரணம்

மவ்லவி பீஜெ-யின் வழிகேட்டிற்கான காரணம்

இஸ்லாமிய அடிப்படைகளை கற்காமல் ஆய்வு செய்ததே மவ்லவி பீஜெ-யின் வழிகேட்டிற்கான காரணம் – மவ்லவி. அப்துல்லாஹ் (மன்னர் சவூத் பல்கலைகழக மாணவர்) அவர்களின் ஆய்வறிக்கை

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *