Breaking News
Home / ஜும்ஆ குத்பா / மார்க்கக் கல்வியும் சமுதாயத்தின் நிலையும் (v)

மார்க்கக் கல்வியும் சமுதாயத்தின் நிலையும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர் : மவ்லவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், நாள் 22 பிப்ரவரி 2019 வெள்ளி, இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

About ஃபக்ருத்தீன் இம்தாதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *