Home / இஹ்லாஸ் / இஹ்லாஸும் அதன் வரையறைகளும் (v)

இஹ்லாஸும் அதன் வரையறைகளும் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – மவ்லவிஅன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஆர்சி2, ஜுபைல் – நாள்: 02-5-2019 வியாழன் இரவு – இடம் : எஸ்.கே.எஸ் கேம்ப் பள்ளி வளாகம், ஜுபைல்-2, சவூதி அரேபியா

About அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *