Breaking News
Home / குடும்பவியல் / ஸூரா : அன்னா(z)ஸிஆத் – யூஸுஃப் இப்னு அப்துல் ஹமீது

ஸூரா : அன்னா(z)ஸிஆத் – யூஸுஃப் இப்னு அப்துல் ஹமீது

ஸூரா : அன்னா(z)ஸிஆத் – யூஸுஃப் இப்னு அப்துல் ஹமீது – குர்ஆன் மனனம் செய்யும் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி – நாள் : 14 ஜூன் 2019 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : அல்பைரூனி பீச் கேம்ப், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா – யூஸுஃப் இப்னு அப்துல் ஹமீது [வயது : நான்கு] சென்னை, இந்தியா.

About நிர்வாகி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *