Breaking News
Home / குடும்பவியல் / ஸூரா : மர்யம் (சிறு பகுதி) – ஃபதீன் இப்னு அஹ்மத் கான்

ஸூரா : மர்யம் (சிறு பகுதி) – ஃபதீன் இப்னு அஹ்மத் கான்

ஸூரா : மர்யம் (சிறு பகுதி) – ஃபதீன் இப்னு அஹ்மத் கான் – குர்ஆன் மனனம் செய்யும் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு நிகழ்ச்சி – நாள் : 14 ஜூன் 2019 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : அல்பைரூனி பீச் கேம்ப், ஜுபைல், சவூதி அரேபியா – ஃபதீன் இப்னு அஹ்மத் கான், சென்னை, இந்தியா

About நிர்வாகி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *