Home / தலைப்புகள் / மனிதர்களை கண்ணியப்படுத்துங்கள் (v)

மனிதர்களை கண்ணியப்படுத்துங்கள் (v)

மவ்லவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா.

About ஃபக்ருத்தீன் இம்தாதி

Check Also

சூரா அல்லைல் – அஸ்மா பின்த் ஜைனுலாபிதீன் (v)

சூரா அல்லைல் – அஸ்மா பின்த் ஜைனுலாபிதீன் – குர்ஆன் பாடசாலையின் குழந்தைகள் நிகழ்ச்சி – அஸ்மா பின்த் ஜைனுலாபிதீன் – ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *