Home / இறையச்சம் / தக்வா என்றால் என்ன ?

தக்வா என்றால் என்ன ?

நாளும் ஒரு நற்செய்தி – வழங்கியவர் : மவ்லவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா

About யாசிர் ஃபிர்தெளசி

Check Also

சூரா அல்லைல் – அஸ்மா பின்த் ஜைனுலாபிதீன் (v)

சூரா அல்லைல் – அஸ்மா பின்த் ஜைனுலாபிதீன் – குர்ஆன் பாடசாலையின் குழந்தைகள் நிகழ்ச்சி – அஸ்மா பின்த் ஜைனுலாபிதீன் – ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *