பத்ரு யுத்தம் (v)

பத்ரு யுத்தம்-மௌலவி. அலாவுதீன் பாகவி [youtube id=Y_jY8HfFxPA]  

மேலும் காண

[கட்டுரை] : ஷரீஆவின் சான்றுகளைக் கையாளும் முறை – 3

விதி: தனியான, அல்லது விசேசமான சட்டங்களைக் கொண்டுள்ள வசனங்கள், அல்லது நிகழ்வுகள் நீங்கலாக ஏனெயவைகளை அதன் பொதுவான கருத்தோட்டத்தைக் கொண்டு நோக்குதல். ஷரீஆத்துறை விதியாளர்கள் இதை العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‘படிப்பினை என்பது குறித்த வார்த்தையின் பொதுவான கருத்துக்களின் அடிப்படையில் பெறுவதாகும். குறித்த காரணத்தை அடிப்படையாக வைத்து அல்ல’ என்றும், மற்றும் சிலர் إبقاء اللفظ على عمومه ‘வார்த்தையை அதன் பொதுப்படையான கருத்தோட்டத்தில் நிலை ...

மேலும் காண

[கட்டுரை] : ஷரீஆவின் சான்றுகளைக் கையாளும் முறை – 2

நஸ் பற்றிய விளக்கம். சான்றுக்கு அரபியில் نصّ என்று கூறப்படும். ஒரு பொருளின் இறுதியைக் குறிக்க அரபியில் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுவதாக மொழியியலாளர்கள் கருத்துக் கூறுகின்றனர். குர்ஆனின் வசனம், மற்றும் ஸஹீஹான ஹதீஸ்களுக்கு ‘நஸ்’ என்றழைக்கப்படுவதுண்டு. ஒரு பிரச்சினைக்கான இறுதித்தீர்வாக குர்ஆன், ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்கள் அமைவதால் இந்தச் சொல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்ற உண்மையினை அதன் மொழிக்கருத்துடன் தொடர்புபடுத்தி அறிய முடிகின்றது. குர்ஆன், ஹதீஸில் இருந்து வெளிப்படையாக விளங்கப்படும் சட்டங்களைக் குறிக்கவும் ...

மேலும் காண

[கட்டுரை] : ஷரீஆவின் சான்றுகளைக் கையாளும் முறை – 1

முன்னுரை புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே சொந்தமானது. அவனது அருளும், சாந்தியும் நமது தூதரும், வழிகாட்டியுமான முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் மீதும் அவர்களின் தோழர்கள், மற்றும் நல்லடியார் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக! ஷரீஆவின் சான்றுகளைக் கையாளுவோர் கவனத்திற்கு ஷரீஆவின் சான்றுகளைக் கையாளுவோர் அவைபற்றிய தெளிவும், ஆழமான அறிவும் உள்ளவர்களாக இருப்பது அவசியமாகும். ஒருவர் சான்றுகள் பற்றிய தெளிவான அறிவில்லாத நிலையில் அவற்றைக் கையாளுகின்றபோது முன்னோர்களான ஸஹாபாக்கள், நல்வழி நடந்த இமாம்கள் ...

மேலும் காண

[கட்டுரை] : நபி வழியில் முழுமையான ஹஜ்-2

ஹஜ்ஜுக்கான காலங்கள். ஹஜ்ஜுக்கான காலங்களாக, ஷவ்வால், துல்கஃதா, துல் ஹிஜ்ஜா ஆகிய மாதங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  ஒருவர் ஷவ்வால் மாதத்தில் இருந்து துல்ஹஜ் பிறை எட்டுவரை தனது ஹஜ்ஜுக்காக தன்னைத் தயார் படுத்தலாம். அதேவேளை உம்ராவிற்கென கால நிர்ணயம் கிடையாது. ஹஜ்ஜுடன் இணைந்து செய்யப்படும் உம்ராவாக இருப்பின் அதை மேற்குறிப்பிட்ட மாதங்களிலேயே நிறைவேற்ற வேண்டும். (விபரம் பின்னர் தரப்படும்).

மேலும் காண