ஈமானின் அடையாளம் பொறுமை (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி அப்பாஸ் அலீ, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஹிதாயா தஃவா நிலையம், அல்கோபார் – நாள்: 28 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

முந்திக்கொண்டவர்கள் முந்தியவர்கள் அவர்கள்தான் நெருக்கமானவர்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 28 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: தம்மாம் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண

நேர்வழியில் நிலைத்திருப்போம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 28 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண

அன்னை கதீஜா (ரழி) அவர்களின் சிறப்பும் – மார்க்க சேவையும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 27 ஏப்ரல் 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

பாவங்கள் பெருகும்போது … (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 13 ஜனவரி 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண