இஸ்லாத்தின் பார்வையில் போராட்டம் (v)

மாதாந்திர‌ பயான் நிகழ்ச்சி – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள் :30-12-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையபள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

இலட்சிய வாழ்வின் அடிப்படைகளும் அதை திசை திருப்பும் காரணிகளும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 19 ஜனவரி 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம்

மேலும் காண

உணர்வுகளை மதித்தல் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா. – நாள். 27 ஜனவரி 2017 வெள்ளிக்கிழமை – ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

அழைப்பாளர்களுக்கான ஆறு அடிப்படைகள் (v)

சிறப்பு தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – NMD – வழங்கியவர்: மெளலவி எம். ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம், சவூதி அரேபியா. – நாள்: 03 டிசம்பர் 2016 சனிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண

அப்துர்ரஹ்மான் இப்னு அவ்ஃப் (ரழி) வரலாறு (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 17 நவம்பர் 2016 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம்.

மேலும் காண