இஸ்லாத்தை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் (v)

சிறப்பு NMD தர்பியா நிகழ்ச்சி – வழங்குபவர்: மவ்லவி. முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் – அழைப்பாளர், ராக்கா இஸ்லாமிய கலாச்சார நிலையம் – இடம்: மராபிக் (Marafiq) பீச் கேம்ப் வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 02-மார்ச்-2017 வியாழக்கிழமை ஆடியோ Download ஆடியோ: இஸ்லாத்தை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்

மேலும் காண

அறிஞர்களாக மாறிய அநாதைகள் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 16 -மார்ச்-2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம் ஆடியோ : Click here to Download ஆடியோ: அறிஞர்களாக மாறிய அநாதைகள்

மேலும் காண

சூழ்ந்துகொள்ளும் வானவர்கள் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி எம். ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம், சவூதி அரேபியா. – நாள்: 14 மார்ச் 2017 செவ்வாய்கிழமை – இடம்: ஆர்ஸி-2 கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண

அன்பளிப்பும் அதன் சட்டங்களும் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், சவூதி அரேபியா – நாள்: 10 மார்ச் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

வழிகேடும் துர்பாக்கியமும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – – வழங்கியவர்: மவ்லவி அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 10-3-2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

மேலும் காண