கடனாளியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு ஜக்காத் (v)

ஒருவர் தான் கடனாளியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு ஜக்காத் கடமையாகுமா ? கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

உருகும் உள்ளங்கள் (தொடர் 1-2) v

ரமளான் சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், சென்னை – நாள்: 28 ஜூன் 2016 செவ்வாய்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

மேலும் காண

கூட்டாக ஜக்காத்தை வசூலிப்பவர்களிடம் ஜக்காத்தை கொடுப்பது (v)

கூட்டாக ஜக்காத்தை வசூலிப்பவர்களிடம் ஜக்காத்தை கொடுப்பது அல்லது நாமாக ஜக்காத் பெற தகுதியானவர்களை கண்டு, அவர்களுக்கு ஜக்காத்தை கொடுப்பது – இதில் எது சிறந்தது. ? கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

வருமானமுள்ள சொத்து – வருமானம் இல்லாத சொத்து இவைகளில் ஜக்காத்துடைய சட்டம் என்ன?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

இவ்வுலகில் தன் அடியார்களை மன்னிப்பதில் இறைவனிடம் ஏதேனும் வரையறை உண்டா ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண