அல்லாஹ்வின் பாதையில் செலவு செய்தல் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம். நாள் :24 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

மேலும் காண

ஜமாஅத் தொழுகையில் அத்தஹியாத் இருப்பில் துஆ ?

ஜமாஅத் தொழுகையில் அத்தஹியாத் இருப்பில் துஆ செய்வதற்கு போதுமான நேரம் கிடைக்காதபோது என்ன செய்வது ? கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்  

மேலும் காண

ஸஜ்தாவின் உயர்வும் உன்னதமும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – மெளலவி ஷரீஃப் பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், எஸ்கேஎஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 05 மே 2016 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

வேலைப்பழுவினால் ஏற்படும் அதிக களைப்பு மற்றும் பகலின் கால அளவு அதிகரிக்குமானால் நோன்பாளிக்கான சட்டம் என்ன ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 10 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

வீடு-கடை போன்றவற்றை ஒத்திக்கு விடுவது மார்க்கத்தில் கூடுமா ?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண