கருத்தடை செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டா ? (v)

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல்போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

மேலும் காண

மக்கா-மதீனா பள்ளிகளில் இரவுத் தொழுகை (v)

ரமளானின் இறுதிப் பத்தில் முன்னிரவில் 21 ரக்க-அத் மற்றும் பின்னிரவில் 11 ரக்க-அத்தும் தொழுகை நடக்கும்போது, இஃதிகாஃப் இருப்பவர்கள் நிலை என்ன ? அவர்கள் எத்தனை ரக்க-அத்துக்கள் தொழுவது ?

மேலும் காண

இஸ்திஃபார் – தவ்பா ஓர் நினைவூட்டல் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 17 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி.

மேலும் காண

சுவனத்தின் வர்ணனைகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண

சுவனத்தை தடை செய்யும் காரணிகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மவ்லவி ஸமீம் ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

மேலும் காண