[கட்டுரை] : சூஃபித்துவத் தரீக்காக்கள் – 11

6– உலகத்தையே ஆட்சிசெய்யும் ‘ஸூபி ராஜ்ஜியம்’. ஆட்டைக் கடித்து, மாட்டைக் கடித்து, மனிதனையே கடித்த குள்ள நரி என்ற முதுமொழிக்கேற்ப இந்த மதிகெட்ட சூஃபிகள் இஸ்லாத்தின் ஒவ்வொரு தூண்களிலும் சிறிது சிறிதாகக் கை வைத்து ஆட்டங்காணச் செய்து முதற்கட்டமாக தாம் இறை நேசச்செல்வர்கள் என்று புருடா விட்டு அதற்கப்பால் தமக்குக் கராமத் இருப்பதாகக் கூறி நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த முஃஜிஸா அற்புதங்களைத் தோற்கடிக்கும் வகையில் போலி அற்புதங்களைப் புனைந்து,

மேலும் காண

அழைப்பாளர்களும் அழைப்புப் பணியும் (v)

வழங்கியவர்: ஷேஹ் முபாரக் மஸ்ஊத் மதனீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர் – இலங்கை – நாள்: 20-2-2016 சனிக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம் http://mfi.re/listen/a2ubs724sd93aeg/20160220195152.mp3

மேலும் காண

ஈமானை புதுப்பித்துக் கொள்வோம் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: ஷேஹ் முபாரக் மஸ்ஊத் மதனீ, அழைப்பாளர், இலங்கை – நாள்: 19-02-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: அக்ரபியா தஃவா நிலையம், அல் கோபார்

மேலும் காண

பராமுகமும் பாராமுகமும் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 19-02-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: அக்ரபியா தஃவா நிலையம், அல் கோபார்

மேலும் காண

மறுமை வெற்றி யாருக்கு ?

வழங்கியவர்: ஷேஹ் முபாரக் மஸ்ஊத் மதனீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர் – இலங்கை – நாள்: 17-2-2016 புதன்கிழமை – இடம்: புகாரி மஸ்ஜித், சில்வர் டவர், கோபார்.

மேலும் காண