சுய விசாரணை (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வழங்குவர்: மெளலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி அழைப்பாளர், ICC தஃவா நிலையம் நாள்: 29-10-2015 வியாழக்கிழமை இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம் [youtube id=tB3gdGaR7Kc]

மேலும் காண

பெற்றோரும் – பிள்ளைகளும் (v)

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி உரை: மெளலவி எம். என். நூஹ் மஹ்ளரி இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம் நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம் [youtube id=MRPXw5bG4wI]

மேலும் காண

திக்ர் – ஓர் விளக்கம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை உரை: எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அழைப்பு மையம். நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி [youtube id=WZ4YpQIgG7g]

மேலும் காண

அந்த நாளை அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வழங்கியவர்: ரஹ்மத்துல்லாஹ் இஹ்ஸானி அழைப்பாளர், ஜமிய்யத்துல் ஹைரிய்யாஹ், நாள்: 29-10-2015 வியாழக்கிழமை இடம்: எஸ்.கே.எஸ். கேம்ப், ஜுபைல்-2 [youtube id=kT1JBdzs9Oo]

மேலும் காண

இஸ்லாமிய குடும்பம் (v)

மாலை நேர சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம். நாள்: 30 அக்டோபர் 2015 வெள்ளிக்கிழமை இடம்: IDGC தஃவா நிலையம் [youtube id=RWdtXtQTz9U]

மேலும் காண