குடும்ப வாழ்க்கையில் ரோசம் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் நாள் :01 அக்டோபர் 2015 வியாழக்கிழமை இரவு இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம் [youtube id=c7vznnZftRo]

Read More »

இறுதி முடிவும் நல்ல மரணமும் (v)

ஜூம்ஆ குத்பா பேருரை உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம். நாள் :25-9-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி [youtube id=AivCsCiKc64]

Read More »

அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் அடிபணிந்த குடும்பம் (v)

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் குத்பா பேருரை உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம். நாள் :24-9-2015 வியாழ‌க்கிழ‌மை இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி மைதானம் [youtube id=24Ni4lw-rGw]

Read More »

அரஃபாவும் அய்யாமுந்நஹரும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம். நாள் :18-9-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம் [youtube id=iRTRK6dojgU]  

Read More »

மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் – தொடர்-10 (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள் :18-9-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Read More »