மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் – தொடர் 4

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள் :30-4-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Read More »

தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [2-5]

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி – அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள்: 22 மே 2015 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

Read More »

அல்லாஹ்வை அறிவோம் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வழங்கியவர்: பக்ருதீன் இம்தாதி அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் நாள் :21-5-2015 வியாழக்கிழ‌மை இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம் [youtube id=Mv0oM2YL9EY]

Read More »

பூமியில் பேரழிவுகள் ஏன் ஏற்படுகிறது ?

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை வழங்கியவர்: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம். நாள்: 15 மே 2015 வெள்ளிக்கிழமை இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் [youtube id=9a3w6my1G3U]

Read More »