ஃபிர்அவ்னுடைய உடல்தானா ? (v)

எகிப்து -கெய்ரொ மியூசியத்தில் பாதுகாக்கப்பட்டு இருப்பது ஃபிர்அவ்னுடைய உடல்தான் என்பதற்கு ஆதாரம் உண்டா?

கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்
நாள்: 21 ஆகஸ்டு 2014 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=i1DomJ60yAQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *