அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 1 (V)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றியதொடர்வகுப்பு – அறிமுகம்

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் மிகவும் பிரதானமானது அகீதா எனப்படும் அடிப்படை கொள்கையாகும். நம்மில் பலரும் அகீதா என்பது எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியாத பாடமாகவே கருதுகிறோம். நம்மில் அகீதாவைப்பற்றி ஒரளவு அறிந்தவர்கள் கூட பிறரை குறைகாண உதவும் கருவியாகவே அகீதாவை பயன்படுத்துவதை காணலாம். ஆனால் உண்மையிலேயே ஒரு முஸ்லிம் அகீதாவை முழுமையாக அறிந்திருப்பாரேயானால், அவரது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் அது பிரதிபலிக்கும். அகீதா என்பது முஸ்லிமான ஒவ்வொருவரையும் அவர் அறியாத நிலையிலேயே இயற்கையாகவே அவரது வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கின்ற ஒன்றாகும். இப்படி மார்க்கத்தின் மிக லேசான பகுதியான அகீதாவை எப்படி அறிந்துகொள்வது…? ……(தொடர்க..)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா – நாள் : 21-10-2013 திங்கள்கிழமை இரவு – இடம் :ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.

About முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *