அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 5 (V)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு-5 – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா – நாள் : 18-11-2013 திங்கள்கிழமை இரவு – இடம் :ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா.

 [youtube id=SSQ8BpoMhFs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *