அகீதாவைப்பற்றிய தவறான அணுகுமுறைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார் 
நாள்: 21 ஆகஸ்டு 2014 வியாழக்கிழ‌மை 
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=Sp34RSh8oWQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *