அன்னை ஆயிஷா (ரழி) வரலாறு (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஹம்மது மன்சூர் மதனீ, இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் (ICC), தம்மாம், சஊதி அரேபியா – நாள்: அக்டோபர் 12, 2012 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ராயல் கமிஷன் பீச் கேம்ப், ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.

[youtube id=X8iV_toirZE]

3 comments

  1. I am always looking online for articles that can facilitate me. Thx!

  2. muhammed iqbal

    More than one month after this program video not yet uploaded please arrange at the earliest

  3. நிர்வாகி

    WASLM, Vedio uploaded, regret for delayed action, which is beyond our control

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *