அன்னை கதீஜா (ரழி) அவர்களின் சிறப்பும் – மார்க்க சேவையும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 27 ஏப்ரல் 2017 வியாழக்கிழமை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *