அபூதர் (ரழி) அவர்களின் வாழ்வினிலே.. (v)

மக்காவுக்கு வெளியில் ஹிஜாஸ் என்ற மாகாணத்தில் வாழ்ந்துவந்த கிஃப்பார், அஸ்லம் கோத்திரங்களில், கிஃப்பார் எனும் கோத்திரத்தைச்சார்ந்த ஜுன்துப் பின் ஜுனைதா என அறியப்படுகின்ற, அபூதர் (ரழி) அவர்களின் வாழ்க்கைச் செய்திகளில் நாம் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய படிப்பினையை இவ்வுரை விளக்குகின்றது

வழங்கியவர்: கோவை அய்யூப் அவர்கள், அழைப்பாளர், தமிழகம் – இடம்: ஜி.ஸி.டி. கேம்ப், துறைமுகம், ஜித்தா, சஊதி அரேபியா – நாள் 15-04-2011 வெள்ளிக்கிழமை

 [youtube id=_L0HS0m7wFo]

One comment

  1. pls issue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *