அரபி மொழியின் சிறப்பு (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, 
அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 22 ஆகஸ்டு 2014 வெள்ளிக்கிழமை இரவு 
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=oHp5DdcHHrs]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *