அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகள் (v)

மனிதனால் கணக்கிட்டுச்சொல்ல இயலாத எண்ணற்ற அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளில், ரசூல் (ஸல்) அவர்கள் குறிப்பிட்டுக்காட்டிய மிகச்சிறந்த ஐந்து அருட்கொடைகளைப்பற்றிய விளக்கம்.

வழங்குபவர்: அஷ்ஷைஹ். அலீ அக்பர் உமரீ, அக்ரபியா தஃவா நிலையம், அல்கோபார், சஊதி அரேபியா.

நாள்: 06-05-2010 வியாழக்கிழமை

இடம்: ஹம்ஸா பின் அப்துல் முத்தலிப் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகர், சஊதி அரேபியா.

 

[youtube id=yBo30YPABGU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *