அல்லாஹ்வின் உதவி எப்பொழுது வரும் …(v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி,
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்.
நாள் : 26-06-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

[youtube id=T-2oadzKMAo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *