அல்லாஹ்வின் கண்காணிப்பில் … (வீடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: மௌலவி முஆஸ் ஸித்தீக் பஹ்ஜி, அழைப்பாளர், ஸினைய்ய தஃவா நிலையம். ரியாத்
நாள் : 24-01-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=dgrRY78t8hk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *