அல்லாஹ்வுக்காக கண்ணீர் வடிப்போம் (வீடியோ)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

நாள்: 09-08-2012 வியாழன் இரவு – ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் இம்தியாஸ் ஸலஃபி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், இலங்கை.

 [youtube id=ju9F5DJSQjA]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *