அல்லாஹ்வுக்கு முற்றிலும் அடிபணிந்த குடும்பம் (v)

ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் குத்பா பேருரை
உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள் :24-9-2015 வியாழ‌க்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி மைதானம்

[youtube id=24Ni4lw-rGw]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *