அல்லாஹ்வை அறிவோம் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: பக்ருதீன் இம்தாதி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள் :21-5-2015 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=Mv0oM2YL9EY]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *