அல்லாஹ்வை ஈமான் கொள்வது எப்படி? (வீடியோ)

உரை: மவ்லவி முபாரக் மஸ்ஊத் மதனி,

நாள்: 29.03.2013 வெள்ளிக்கிழமை,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: ‘அரைநாள் இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம்’ இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம் ராக்காஹ், வெளியீடு: இஸ்லாமிய தமிழ் தஃவா கமிட்டி தம்மாம்.

[youtube id=1XFba7-padA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *