அல்லாஹ் பொருந்திக்கொண்ட அந்த கூட்டத்தார்

வழங்கியவர்: மௌலவி. ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர் மற்றும் இமாம், எஸ்கேஎஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம் – இடம்: SKS கேம்ப் வளாகம், ஜுபைல் 2 – நாள்: 26-12-2012 , புதன் கிழமை

[youtube id=SDchDHqCDEE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *