அல்-குர்ஆனில் இடம் பெற்ற நிகழ்வுகள் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி அவர்கள்
அழைப்பாளர்  அல்-கோபார் தஃவா நிலையம், அல்-கோபார்
நாள்: 29 ஆகஸ்டு 2014  வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: அல்-ஜுபைல் தஃவா  நிலைய‌ பள்ளி வளாகம்

[youtube id=gMKHQwJcb6I]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *