அல்-குர்ஆன் அருளப்பட்ட நோக்கம் … (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மவ்லவி அலீ அக்பர் உமரீ
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 05 ஜூன் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

[youtube id=WDtx_x9Wfv0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *