அளவற்ற அருளாளன் (வீடியோ)

உலகில் படைக்கப்பட்ட ஆதி மனிதன் மற்றும் ஜின் முதல் உலகில் இறுதியாக வரவிருக்கின்ற மனிதன் மற்றும் ஜின் வரை, அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து முழுமையான இறையச்சத்துடன் இறைவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தாலும், அல்லாஹ்வின் ஆட்சி அதிகாரத்திலோ, அவனது கண்ணியத்திலோ அல்லது அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே உரித்தான பண்புகளிலோ கடுகளவும் அதிகரிக்கப்போவது இல்லை. அதுபோலவே உலகில் படைக்கப்பட்ட ஆதி மனிதன் மற்றும் ஜின் முதல் உலகில் இறுதியாக வரவிருக்கின்ற மனிதன் மற்றும் ஜின் வரை, அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இறைவனை மறந்து தனது மனோயிச்சைப்படி முழுமையாக வழிகெட்ட நிலையில் வாழ்ந்தாலும் அல்லாஹ்வின் ஆட்சி அதிகாரத்திலோ, அவனது கண்ணியத்திலோ அல்லது அல்லாஹ்வுக்கு மட்டுமே உரித்தான பண்புகளிலோ கடுகளவும் குறை எற்படப்போவதும் இல்லை. மனிதன் செய்கின்ற நன்மைகள் அனைத்தும் அவனுக்கே உரியதாகும். ஆனால் அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத் எனும் கருணை மட்டும் இல்லையென்றால்…… (தொடர்க….)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராகா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா
நாள் : 17-10-2013 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம்

[youtube id=yW3J7LiXvx4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *