அழைப்பாளர்களுக்கான ஆறு அடிப்படைகள் (v)

சிறப்பு தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – NMD – வழங்கியவர்: மெளலவி எம். ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம், சவூதி அரேபியா. – நாள்: 03 டிசம்பர் 2016 சனிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *