அழைப்புப் பணியின் அடிப்படைகள் 1 of 3 (வீடியோ)

அழைப்புப் பணிக்கான சிறப்பு மார்க்க வகுப்பு பாகம்-1

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா.

நாள் : 09-03-2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

[youtube id=It8GU4GS5XY]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *